GÓI G02

Khởi nghiệp G02: Nông nghiệp công nghệ cao.

Thời gian lập dự án 6 – 12 tháng;

Dự án chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng, trồng dược liệu công nghệ cao;

Cấp 20 tỷ đồng vốn tùy vốn đối ứng bằng 15-30% quyền sử dụng đất ở, đất rừng, cây con giống;

Được bao định mức lợi nhuận 10% trên tổng vốn đối ứng.

Điều kiện: Ký quỹ 2 triệu, hoàn trả lại sau giải ngân.

Thông tin thêm tại: http://vinacaCorp.com

Triển lãm Vinaca tại http://Fb.me/Vinaca01