GÓI G01

Khởi nghiệp G01: Vừa học vừa làm.

1. Cấp vốn trong thời gian học.

Học 6-12 tháng;

Cấp vốn hàng tháng:

T1: cấp sản phẩm để trải nghiệm =240,000đ x12tháng (mỗi tháng 1 sản phẩm, tương đương 2,800,000đ)

T2: cấp sản phẩm 1=2.4 triệu (quay vòng gốc, được quyền thu lãi 20%=480,000đ, quay vòng hàng ngày, hàng tuần)

T3: cấp sản phẩm 2 (khác sản phẩm 1) =2.4 triệu (quay vòng gốc, được quyền thu lãi 20%=480,000đ, quay vòng hàng ngày, hàng tuần)

T4: cấp sản phẩm #=850 triệu (quay vòng gốc, được quyền thu lãi 20%=170 triệu, quay vòng hàng năm)

T12: cấp 1 tỷ kinh doanh

2. Lĩnh vực kinh doanh. 

Kinh doanh 2000 sản phẩm của Vinaca. 

Kinh doanh 2000 công nghệ của Vinaca

Kinh doanh 2000 dịch vụ của Vinaca. 

Lái xe Uber (nộp thêm 100tr-200tr lấy xe trọn đời, không phải trả xe)

3. Điều kiện.

ký quỹ 5 triệu, hoàn trả lại sau học.