KHỞI NGHIỆP

KHỞI NGHIỆP VINACA 

KHỞI NGHIỆP GÓI G01: VỪA HỌC VỪA LÀM. 

1. NỀN TẢNG GIÁO DỤC VINACA 

2. CHIA SẺ CỦA CÁC KHỞI NGHIỆP VIÊN. 

3. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ

3.1. SẢN PHẨM VINACA (2000 SẢN PHẨM).

3.2. CÔNG NGHỆ VINACA (2000 CÔNG NGHỆ BÍ MẬT).

3.3. DỊCH VỤ (2000 DỊCH VỤ TỔNG HỢP). 

 

KHỞI NGHIỆP GÓI G02: NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 

KHỞI NGHIỆP GÓI G03: ĐẠI LÝ CẤP TỈNH

 

SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHỤ HƯỞNG CỦA KHỞI NGHIỆP VIÊN. 

1. HỌC VIỆN DOANH NHÂN VINACA 

2. BẢO HỘ/BẢO TRỢ CON NGƯỜI.