Nông nghiệp công nghệ cao

HỢP TÁC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VINACA

1. Trồng trọt bằng 100% robot.

- Các loại cây trồng, không giới hạn, phân biệt loại cây.

- Không dùng thuốc sâu, hóa chất độc hại.

- Không phụ thuộc mùa (thời tiết, khí hậu).

- Không phụ thuộc đất (đất nhân tạo).

- Diện tích tối thiểu 10ha cây trồng.

- Áp dụng 100% robot, năng lượng tuần hoàn, phân bón tuần hoàn, đất nhân tạo, khí hậu điều hòa chủ động.

- Tiết kiệm tới 90% tài nguyên, làm giảm đến 70% giá thành nông sản.

- Lồng ghép luôn mô hình chế biến thành phẩm sau thu hoạch. Sản phẩm đầu ra là thương hiệu đạt tiêu chuẩn sẵn sàng phân phối trên thị trường.

- khuyến cáo Lồng ghép mô hình nuôi trồng thủy, hải sản để tận dụng các yếu tố liên quan khác.


2. Nuôi trồng thủy, hải sản không dùng nước.

- Các loại con giống: không giới hạn, phân biệt loại con.

- Không phụ thuộc mùa (thời tiết, khí hậu).

- Không phụ thuộc nguồn nước (hoặc không dùng nước).

- Diện tích tối thiểu 1ha.

- 1m3 cá thành phẩm nuôi trong 1m3 khối không gian sống.

- Áp dụng 100% robot, năng lượng tuần hoàn, sinh thái tuần hoàn, nước nhân tạo, khí hầu điều hòa chủ động.

- Tiết kiệm tới 90% tài nguyên, làm giảm đến 50% giá thành thủy, hải sản.

- Lồng ghép luôn mô hình chế biến thành phẩm sau thu hoạch. Sản phẩm đầu ra là thương hiệu đạt tiêu chuẩn sẵn sàng phân phối trên thị trường.

- khuyến cáo Lồng ghép mô hình trồng trọt bằng 100% robot để tận dụng các yếu tố liên quan khác.


3. Đánh bắt hải sản không tầu thuyền.

- Đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên hải sản trên biển bằng ngư trường không tầu thuyền.

- Công nghệ 100% robot tự động đánh bắt, tự động thả mồi, 100% không sử dụng sức lao động con người.

- Không dùng tầu thuyền.

- Không giới hạn khu vực biển, không giới hạn con sóng.

- Không giới hạn độ sâu mực nước đánh bắt.

- Diện tích ngư trường tối thiểu 5ha.

- Lồng ghép luôn mô hình chế biến thành phẩm sau thu hoạch. Sản phẩm đầu ra là thương hiệu đạt tiêu chuẩn sẵn sàng phân phối trên thị trường.

- Ngoài việc đánh bắt cá, công nghệ còn tại ra điện sóng tới hàng ngàn MW mỗi giờ.


Trên đây là mô hình kinh tế nông nghiệp và khai thác tài nguyên biển, mà tập thể các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vinaca có nhu cầu hợp tác và phổ biến với nền nông nghiệp, lâm nghiệp và biển của Việt Nam.

Trân trọng tìm kiếm các đối tác có nhu cầu tham khảo, tìm hiểu trao đổi sâu hơn trước khi bắt tay vào lựa chọn hợp tác hoặc triển khai thực tế.