Ngư trường không tầu thuyền

Đánh bắt hải sản không tầu thuyền.

- Đánh bắt hải sản, khai thác tài nguyên hải sản trên biển bằng ngư trường không tầu thuyền.

- Công nghệ 100% robot tự động đánh bắt, tự động thả mồi, 100% không sử dụng sức lao động con người.

- Không dùng tầu thuyền.

- Không giới hạn khu vực biển, không giới hạn con sóng.

- Không giới hạn độ sâu mực nước đánh bắt.

- Diện tích ngư trường tối thiểu 5ha.

- Lồng ghép luôn mô hình chế biến thành phẩm sau thu hoạch. Sản phẩm đầu ra là thương hiệu đạt tiêu chuẩn sẵn sàng phân phối trên thị trường.

- Ngoài việc đánh bắt cá, công nghệ còn tại ra điện sóng tới hàng ngàn MW mỗi giờ.


Trên đây là mô hình kinh tế nông nghiệp và khai thác tài nguyên biển, mà tập thể các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vinaca có nhu cầu hợp tác và phổ biến với nền nông nghiệp, lâm nghiệp và biển của Việt Nam.

Trân trọng tìm kiếm các đối tác có nhu cầu tham khảo, tìm hiểu trao đổi sâu hơn trước khi bắt tay vào lựa chọn hợp tác hoặc triển khai thực tế.